luni, 17 februarie 2014

Clasa pregătitoare: caledar şi metodologia înscrierii în învăţământul primar

Teoretic astazi trebuia sa se afişeze pe site-urile Inspectoratelor Şcolare:
- Afișarea  circumscripțiilor  școlare  și  a  planului  de
școlarizare  propus,  respectiv  numărul  de  clase
pregătitoare  alocate,  la  fiecare  unitate  de
învățământ,  inclusiv  pe     site-ul  acesteia,  dacă
există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ  și
pe  site-ul  acesteia,  dacă  există,  sau  pe  site-ul
inspectoratului  școlar,  pentru  unitățile  de
învățământ care nu au site propriu, a informațiilor
care  permit  părinților  să  cunoască  activitatea
specifică  clasei  pregătitoare  din  cadrul  unității,
cum  ar  fi:  posibilitatea  organizării  procesului  de
învățământ  în  cadrul  unei  grădinițe  aflate  în
structura  școlii  sau  în  consorțiu  cu  școala,
posibilitatea  organizării  programului  Școala  după
școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară
activitatea la clasa pregătitoare.

- Afișarea  programului  de  evaluare  a  dezvoltării
psihosomatice  a  copiilor  solicitată  de  părinți,  în
conformitate  cu  prevederile  din   Metodologia  de
înscriere  a  copiilor  în  învățământul  primar  pentru
anul  școlar  2014-2015,  prevăzută  în  anexa  nr.  2  la
ordin.
Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează
evaluarea  dezvoltării  psihosomatice  a  copiilor
solicitată  de  părinți,  în  conformitate  cu  prevederile
din   Metodologia  de  înscriere  a  copiilor  în
învățământul  primar  pentru  anul  școlar  2014-2015

- Anunțarea,  prin  afișare  la  sediul unității  de
învățământ,  a  criteriilor  specifice  de  departajare
elaborate  de  unitățile  de  învățământ,  în  urma
consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali
–  sindicate,  consiliu  reprezentativ  al  părinților  -avizate, din punctul de vedere al legalității, de către
consilierul  juridic  și  aprobate  în  consiliul  de
administrație al unității de învățământ.
Anunțarea,  prin  afișare  la  sediul  unității  de
învățământ,  a  listei  documentelor  care  să
dovedească  îndeplinirea  criteriilor  specifice  de
departajare.

NU s-a afişat nimic!
Pe 11.02.2014 s-a prezentat la http://www.edu.ro/index.php/articles/proiecte_acte_norm/c1085/
calendarul şi metodologia...dar de atunci cică muncesc la stabilirea circumscripţilor şcolare!

Eu oricum am stabilit: vreau la şcoala de lângă Auchan!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu